همکاری با

لوگوی شرکت اپرنگ
عکس ورقه

ما همیشه به دنبال افراد خلاق و با استعداد برای پیوستن به خانواده اپرنگ هستیم

نحوه زندگی در دنیای امروزی ایجاب می کند که ما بیشتر ساعات روز را در محیط کار و در کنار همکاران خود سپری کنیم، به همین دلیل هم می توان گفت که محیط کار به نوعی خانه دوم هرکس محسوب شده و همکاران او نیز در شمار نزدیک ترین افراد به او قرار می گیرند؛ بنابراین باید در هنگام انتخاب خانه دوممان با نهایت دقت عمل کنیم، و ما از اینکه اپرنگ را به عنوان خانه دوم خود انتخاب کردید، بی نهایت سپاسگزاریم. انتخاب شما برای ما از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و به همین دلیل هم برای ارزیابی هرچه بهتر توانایی های شما، فرم زیر را آماده کرده ایم تا با پر کردن آن در قالب یک رزومه، تصویر بهتری از شما و مهارت های شما به دست آوریم و شایستگی های شما بیش از پیش نمایان گردد. لذا خواهشمندیم تمامی اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید تا فرصت بهتری را برای پیوستن به خانواده اپرنگ بسازید.

باشه