دوره های انلاین پزشکی مدمدیا

اپلیکیشن مدمدیا با هدف ارائه یک محیط ساده و کارآمد جهت اطلاع رسانی برنامه های آموزشی حضوری و غیر حضوری، نظر سنجی برنامه های حضوری و ارائه دوره های غیر حضوری رشته های پزشکی و پیراپزشکی به سه طریق آنلاین، دانلود محتوای آموزشی و تهیه پستی آنها به سفارش شرکت آذر رگا جهت ارايه به دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر روی سیستم عامل های اندروید، ios و وب اپلیکیشن طراحی، پایه گذاری و اجرا گشته است.

دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
دوره های انلاین پزشکی مدمدیا
apprang ,اپرنگ

:دانلود و نصب اپلیکیشن مدمدیا