دستمال مرطوب و دستمال کاغذی , پوزی ,poozy

این سیستم به سفارش مجموعه ترجمان دانش سلامت به صورت اپلیکیشن اندروید جهت ارائه ابزار و چهارچوبی جذاب و کارامد در بستر تلفن همراه برای کمک به خود مدیریتی بیماران دیابتی طراحی و اجرا گشته است. برای طراحی ساختار و امکانات این نرم افزار، ضمن در نظر گرفتن رویه‌های مقبول بین المللی از جمله «معیارهای امتیازدهی انستیتوی انفورماتیک سلامت آمریکا»، مطالعاتی نیز بر روی پارامترهای موثر در موفقیت چنین طرح هایی انجام شده. همچنین برنامه های آموزشی به منظور توانمندسازی بیماران از طریق این اپلیکیشن ارائه می شود. این اپلیکیشن همچنین امکان انواع گزارش گیری را فراهم می کند تا بیمار با هدف گذاری مشخص برای کاهش مقدار قند خون، همواره وضعیت خود را با وضعیت مطلوب سنجیده و برای رسیدن به هدف تعیین شده انگیزه پیدا کند. علاوه بر آن بیمار می تواند با اشتراک گذاری خلاصه گزارش خروجی از اپلیکیشن با پزشک یا تیم درمانی در خصوص روند آتی درمان مشاوره نماید.

دستمال مرطوب و دستمال کاغذی , پوزی ,poozy
دستمال مرطوب و دستمال کاغذی , پوزی ,poozy دستمال مرطوب و دستمال کاغذی , پوزی ,poozy